Mercedes-Benz

น้ำมันเครื่องแท้

น้ำมันเครื่องแท้จากเมอร์เซเดส-เบนซ์

คง ไม่มีใครเหมาะสมกับการคิดค้นน้ำมันเครื่องที่ใช้กับเครื่องยนต์ของรถยนต์ เมอร์เซเดส-เบนซ์ ได้ดีเท่ากับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรของเมอร์เซเดส-เบนซ์ ผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญพิเศษ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันมากมายในการผลิตเครื่องยนต์ ซึ่งได้ร่วมกันพัฒนาน้ำมันหล่อลื่นสูตรพิเศษ สำหรับรถเมอร์เซเดส-เบนซ์ของคุณ

ให้การหล่อลื่นและสมรรถนะที่เหนือกว่า

สิ่ง สำคัญที่สุดคือ คุณสมบัติการหล่อลื่นเพื่อลดแรงเสียดทานขณะที่เครื่องยนต์ทำงาน และน้ำมันเครื่องของเราสามารถให้การหล่อลื่นได้อย่างดีเยี่ยม ส่วนผสมและสารเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำมันเครื่องได้ถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของเครื่องยนต์เมอร์เซเดส-เบนซ์โดยเฉพาะ เพื่อให้เครื่องยนต์ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมรรถนะสูงสุด

ให้ความปลอดภัยในทุกสถานการณ์ และทุกอุณหภูมิ

ให้ ความเชื่อถือได้สูงสุด จากอุณหภูมิ ลบ30 องศาเซลเซียสจนถึง 260 องศาเซลเซียส ไม่ว่าสภาวะอากาศที่หนาวจัดหรือร้อนจัด เมื่อเครื่องยนต์ทำงาน น้ำมันเครื่องที่ดีไม่ควรเกิดการระเหย แต่ควรยังคงความสามารถให้การหล่อลื่นและทำหน้าที่ ที่จำเป็นต่างๆได้เป็นอย่างดี

ให้กำลังสูงสุด

เปลี่ยน มาใช้น้ำมันเครื่อง MBOil เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่อยๆ น้ำมันเครื่อง MBOil ถูกผลิตมาอย่างสมบูรณ์แบบเพื่อให้เหมาะกับรถของท่านโดยเฉพาะ ให้เครื่องยนต์ใช้งานได้อย่างยาวนาน และการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอจะทำให้มั่นใจได้ว่าเครื่องยนต์ของ ท่าน ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน

ประหยัดน้ำมัน ปล่อยไอเสียน้อยกว่า ให้สมรรถนะที่เหนือกว่า

คุณ จะได้รับประโยชน์มากมาย เมื่อใช้น้ำมันเครื่องคุณภาพของเมอร์เซเดส-เบนซ์ (MBOil) น้ำมันเครื่องแท้เมอร์เซเดส-เบนซ์ ช่วยให้คุณขับขี่ประหยัดน้ำมัน ให้การหล่อลื่น ให้ประสิทธิภาพการใช้งานที่ยาวนาน และให้สมรรถนะสูงสุดแก่เครื่องยนต์ ดังนั้นเครื่องยนต์ของท่านจะทำงานได้เต็มสมรรถนะในทุกๆสภาวะ และยังช่วยประหยัดน้ำมัน น้ำมันเครื่อง MBOil ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะช่วยลดมลภาวะเมื่อทำงานกับระบบกำจัดไอเสียเทคโนโลยีล่าสุดของรถท่าน