Mercedes-Benz

การรับประกัน

ความรับผิดชอบคือหน้าที่ของเราสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล

การ รับประกัน ดำเนินการโดยบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ ที่จำหน่ายรถยนต์แก่ท่าน ซึ่งมีผลตั้งแต่วันส่งมอบรถ หรือวันเริ่มจดทะเบียน โดยไม่จำกัดระยะทาง การรับประกันมีผลกับชิ้นส่วนที่บกพร่อง ภายใน 3 ปีแรก*

*การรับประกัน เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทเมอร์เซเดส-เบนซ์ ประเทศไทย